« terug naar vorige pagina

Samenwerkingsverbanden

Praktijk Bilderdijk is, om optimale huisartsgeneeskundige zorg te leveren, aangesloten bij de volgende organisaties:

Zorggroep Synchroon organiseert de ketenzorg op het gebied van Diabetes Mellitus (suikerziekte), CVRM (voorkomen van hart- en vaatziekten), COPD (longemfyseem) en ouderenzorg.

Huisartsenposten Oost-Brabant organiseert voor 500 huisartsen en 1,2 miljoen patienten de huisartsenzorg buiten kantooruren.

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland. Hier kunt u terecht als u een klacht over ons heeft en het gevoel heeft dat wij te weinig doen om het probleem op te lossen.

Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Behartigt niet alleen de belangen van de Nederlandse Huisartsen, maar maakt zich ook richting de politiek sterk voor goede en laagdrempelige huisartsenzorg.

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De wetenschappelijke vereniging van de Nederlandse Huisartsen. De Huisartsenstandaarden zijn inmiddels wereldberoemd en vormen de ruggengraat van goede huisartsgeneeskunde.  Op www.thuisarts.nl vindt u toegankelijke en betrouwbare medische informatie.