« terug naar vorige pagina

Toestemming delen medische gegevens

Onze praktijk is aangesloten op het LSP (Landelijk SchakelPunt).

Het LSP zorgt ervoor dat uw medische gegevens (medicijngebruik, allergieën, ziektegeschiedenis) beschikbaar zijn waar en wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een onverwacht bezoek aan de Huisartsenpost. Of een spoedopname in een ziekenhuis.

Let wel: Derden zoals (zorg)verzekeraars, overheid, ARBOdiensten en werkgevers hebben GEEN toegang tot het LSP.

Of uw medische gegevens via het LSP beschikbaar gesteld worden bepaalt u zelf. U moet ons actief toestemming geven om uw dossier “open” te zetten voor andere hulpverleners. Wij adviseren dringend om dit te doen!

Een telefoontje met de assistente is voldoende en als u uw hele gezin aanmeldt gaan wij ervan uit dat uw gezinsleden akkoord zijn.

Meer informatie over het LSP vindt U hier

Wilt u toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt?

Ga dan naar de website www.ikgeeftoestemming.nl u kunt daar uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek.

Ga naar de website om uw toestemming te regelen