« terug naar vorige pagina

Tip of klacht

Klachtenprocedure

De klacht bespreken met uw huisarts

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, assistente of waarnemer. Daar bestaat een regeling voor en die leggen we hier uit.

Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen. Dat helpt ook weer andere patiënten die met hetzelfde probleem te maken hebben. Zowel patiënten als huisartsen hebben dus baat bij een goede afhandeling van klachten. Een goede afhandeling begint bij een gesprek tussen patiënt en huisarts.

Indien u klachten heeft over de gang van zaken bij ons in de praktijk, of over vermeende fouten, horen we dat graag van u zelf. Hopelijk kunnen we in onderling overleg een oplossing voor uw klacht vinden.

Klachtbemiddeling door de klachtbemiddelaar

Indien u toch ontevreden blijft kunt u uw klachten indienen bij de SKGE. www.skge.nl

Sorry. Je moet ingelogd zijn om dit formulier te bekijken.